Filter- og rørproduksjon

Vi produserer filter og røranlegg til kloakkrenseanlegg og renseanlegg for fiskeindustrien.

Rustfrie filtersiler for kloakkrenseanlegg
Rør til kloakkrenseanlegg
Filter for anvasskanal for nox-rensing av eksos på fartøyer
Røranlegg til drikkevannsforsyningen i Bergen

Rustfritt T-rør for ventilasjon til marinefartøyer.
Røranlegg for produksjon i fiskeindustri

Rustfrie eksos- og avgassrør for norske og utenlandske spesialfartøy

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 55 50 64 00
E-post: sri@storksen.no


Kontaktskjema