Filter- og rørproduksjon

Vi produserer filter og røranlegg til kloakkrenseanlegg og renseanlegg for fiskeindustrien.

Kontakt oss